Przedszkola w Europie – Szwecja, Niemcy i Wielka Brytania