Historia Arlety, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii w 2008 roku