Historia Marioli, która wyjechała z Polski 30 lat temu