DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 12 LUTEGO 2024

Warunki korzystania: Poleć program znajomym

1. Witamy
1.1 Niniejsza strona określa zasady i warunki mające zastosowanie do Programu Poleć Przyjacielowi TransferGo („Program Poleceń”).
1.2 Program Poleceń jest sponsorowany, promowany i administrowany przez TransferGo Ltd („TransferGo”, „my”, „nas”). Prowadzimy usługę, która umożliwia przesyłanie pieniędzy i dokonywanie płatności w walutach obcych za granicę za pośrednictwem naszej strony internetowej, transfergo.com i naszej aplikacji („Usługa”).
1.3 Polecając nas znajomemu („Poleconym Użytkownikowi”) w sposób opisany poniżej, uznaje się, że Ty („Adwokat”) zaakceptowałeś niniejsze warunki („Warunki Programu”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki programu i upewnij się, że je rozumiesz i zgadzasz się z nimi, zanim polecisz nam kogokolwiek.
1.4 Program Poleceń jest nieważny, jeżeli jest to zabronione przez prawo.

2. Jak wziąć udział w Programie Polecającym
2.1. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, musisz polecić naszą Usługę innej osobie i wykonać dowolną z poniższych czynności:
• podaj im swój kod zaproszenia; Lub
• wyślij im link z zaproszeniem; Lub
• poproś nas o przesłanie im wstępnej wiadomości e-mail za pośrednictwem naszej Usługi, wysyłając nam ich adres e-mail, korzystając z funkcji na stronie „Zaproś” w naszej Usłudze
2.2 Osoba ta („Polecony Użytkownik”) musi się u nas zarejestrować, założyć Konto i potwierdzić, że poleciłeś ją do naszej Usługi, wykonując jedną z poniższych czynności:
2.2.1 cytowanie Twojego kodu zaproszenia; Lub
2.2.2 podążanie za linkiem z zaproszeniem; Lub
2.2.3 kliknięcie linku zawartego w e-mailu wprowadzającym przesłanym za pośrednictwem naszego Serwisu
2.3 Zapewnimy Ci dostęp do Twojego unikalnego kodu zaproszenia i linku z zaproszeniem, gdy zalogujesz się na swoje Konto i uzyskasz dostęp do sekcji Polecenia w naszej Usłudze. (Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, wyślemy również Twój kod zaproszenia na adres e-mail, który nam podałeś podczas zakładania konta. Możesz sprawdzić i zmienić swój zapisany adres e-mail w sekcji Ustawienia swojego konta TransferGo .)
2.4. Polecony użytkownik musi przelać określoną kwotę wymienioną w aplikacji i/lub w Internecie, abyś mógł zakwalifikować się do nagrody („Kwalifikujący się przelew(y). Kwota ta może zostać przesłana w ramach jednego lub większej liczby kwalifikujących się przelewów, o ile znajdują się w ciągu 6 miesięcy od skierowania.
2.5 Kwalifikujące się przelewy muszą być międzynarodowe i dokonywane z jednej waluty na drugą. Przelewy w tej samej walucie – na przykład z EUR na EUR – nie liczą się jako przelewy kwalifikujące się.
2.6 Możesz także poprosić nas o wysłanie w Twoim imieniu e-maili wprowadzających w sekcji Polecenia w naszej Usłudze.
2.7 Każąc nam wysłać im wiadomość e-mail (i/lub inne metody komunikacji), potwierdzasz, że masz wyraźną zgodę odbiorcy na przechowywanie jego danych kontaktowych i wykorzystanie ich w Programie poleceń.
2.8 Twoim obowiązkiem jest uzyskanie zgody Poleconego Użytkownika na przesłanie mu kodu zaproszenia lub łącza zapraszającego do naszej Usługi.
2.9 Gdy Polecony Użytkownik wykona Kwalifikujący Transfer(y), możesz być uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną w kwocie określonej w punkcie 3 („Premia”). Kwalifikujący się transfer uznaje się za zrealizowany, gdy:
• Polecony Użytkownik zainicjował przelew, zapłacił nam odpowiednią kwotę do przekazania wraz z naszymi opłatami; I
• rachunek bankowy odbiorcy został zasilony kwotą przesłaną przez Poleconego Użytkownika korzystającego z naszej Usługi (z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych opłat i prowizji określonych w naszym Regulaminie https://www.transfergo.com/terms-and-conditions ) i nie została odrzucona ani zwrócona na nasze konto.
2.10 Z zastrzeżeniem punktów 2.12, 2.13, 2.14 i 5, poinformujemy Cię, że możesz ubiegać się o Premię, aktualizując sekcję Polecenia w naszej Usłudze w ciągu 5 dni roboczych od wykonania przez Poleconego Użytkownika Kwalifikującego Transferu(ów).
2.11 Jeśli Polecony Użytkownik użyje linku z zaproszeniem zamiast kodu zaproszenia podczas tworzenia swojego Konta, musi mieć włączoną obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, abyśmy mogli zidentyfikować go jako skierowanego do naszej Usługi przez Ciebie i abyś kwalifikował się aby otrzymać Bonus.
2.12 Zanim będziesz mógł ubiegać się o swoją Premię, możemy potrzebować dodatkowych informacji od Ciebie i Poleconego Użytkownika. Możemy:
• poprosić Ciebie i Poleconego Użytkownika o potwierdzenie Twojej tożsamości poprzez podanie wszelkich szczegółów lub dokumentów, których możemy zasadnie wymagać (w stosownych przypadkach);
• podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu weryfikacji wszelkich informacji lub dokumentów dostarczonych przez Ciebie lub Poleconego Użytkownika w celu identyfikacji elektronicznej, np. w celu uzyskania dostępu do rządowych i prywatnych baz danych oraz agencji informacji kredytowej.
2.13 TransferGo zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Premii w następujących przypadkach:
• jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości Twojej lub Poleconego Użytkownika ani żadnych dodatkowych informacji i dokumentów zgodnie z punktem 2.8;
• Jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że Konto zostało utworzone w oszukańczy sposób przez Poleconego Użytkownika lub że Konto Poleconego Użytkownika w jakiś sposób narusza nasze Warunki (https://www.transfergo.com/terms-and-conditions);
• jeśli Polecony Użytkownik wykona Kwalifikujący się Transfer(y) za pośrednictwem dostawców usług finansowych, których umieściliśmy na naszej liście zablokowanych po wykryciu wzorców nadużyć u tych dostawców (np. Revolut, Monese, ApplePay, Google Pay, N26 i inni).
• jeśli Polecony Użytkownik prześle pieniądze Tobie lub sobie
• jeśli nadawca i odbiorca transakcji przy użyciu kodu kuponu lub linku Programu Poleceń to ta sama osoba, niezależnie od tego, czy a) imię i nazwisko na ich rachunku bankowym, karcie debetowej, karcie kredytowej, karcie przedpłaconej lub identyfikatorze są różne lub b) ich adres rozliczeniowy jest inny
• jeśli imię i nazwisko na karcie bankowej lub koncie nie jest Twoim imieniem lub nazwiskiem na Twoim koncie TransferGo. Jeśli imiona i nazwiska nie będą się zgadzać, zastrzegamy sobie prawo do niewypłacenia nagrody
• jeśli naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Programu lub naszych Warunków;
• jeśli zakończyliśmy Program Poleceń i Kwalifikujący Transfer(y) został(-y) zrealizowany po dacie zakończenia Programu Poleceń;
• jeśli obowiązujące prawo zabrania nam wypłaty Premii; Lub
• jeśli Twój Bonus wygasł zgodnie z paragrafem 4.2
• jeśli Ty lub Twój polecony Użytkownik macie wiele kont TransferGo;
• jeśli Bonus został odebrany na tym samym koncie przez wielu użytkowników
• jeśli podejrzewamy, że Polecony Użytkownik nie ma rzeczywistego zamiaru korzystania z naszej usługi, a skorzystał z niej tylko raz w celu uzyskania Bonusu
• gdy poprosisz nas o wypłacenie Premii na konto, które nie jest Twoim osobistym kontem bankowym
• gdy poprosisz nas o wypłacenie Premii na konto w kraju, którego nie obsługujemy
• inne przypadki naruszające Warunki Programu Poleceń, jeśli Polecony Użytkownik nie poda swojego unikalnego kodu podczas tworzenia konta TransferGo lub zlecania przelewu, nagroda zostanie przypisana do pierwszego polecającego na podstawie kodu polecającego, którego używa. Nie jesteśmy w stanie ponownie przypisać bonusów.
2.14 Gdy już polecisz użytkownika do TransferGo, osoba ta nie będzie mogła skierować Cię ponownie do TransferGo.
2.15 Aby wziąć udział w Programie Poleceń, nie wolno Ci korzystać z usług płatności za kliknięcie ani innych płatnych lub automatycznych usług generowania potencjalnych klientów. Możesz nie być w stanie ubiegać się o swoją Premię, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że skorzystałeś z takich usług, aby zaprosić Poleconych Użytkowników do naszej Usługi, a my możemy również podjąć wszelkie inne działania, które w uzasadniony sposób uznamy za stosowne, w tym natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe wycofanie Twojego prawa korzystania z naszej Usługi lub zamknięcia Konta.
2.16 Jeśli Poleceni Użytkownicy wielokrotnie łamią nasze zasady, nie otrzymasz Premii i zostaniesz zablokowany w programie poleceń.
2.17 Jeśli podejrzewamy, że zaprosiłeś oszustów, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego profilu TransferGo.
2.18 Mamy prawo zawiesić reklamację, jeżeli nasze systemy wykryją, że Przyjaciel i Adwokat to ta sama osoba.
2.19 Decyzja TransferGo we wszystkich sprawach jest ostateczna i wiążąca i nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

3. Kwota bonusu
3.1 Wszystkie programy Poleć znajomemu, premie i waluta zależą od wielu czynników i mogą się różnić w przypadku różnych użytkowników.
3.2 Możesz ubiegać się o premię w dowolnej legalnej walucie używanej w obsługiwanych krajach (zgodnie z definicją w naszych Warunkach korzystania z usługi). Przeliczymy odpowiednią kwotę Premii na wybraną walutę po kursie pokazanym w Usłudze w dniu i o godzinie, w której wypłacimy Ci Premię. Kursy te mogą od czasu do czasu ulegać wahaniom w zależności od wahań na międzynarodowych rynkach walutowych.
3.3 Kwoty premii różnią się w zależności od szeregu czynników. Kwoty te są zawsze podane w sekcji Polecenia w ramach Usługi. Zaproszeni mogą również zostać nagrodzeni rabatami, premiami pieniężnymi lub różnymi kwotami. Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju i wysokości nagrody w dowolnym momencie.

4 Odebranie bonusu
4.1 Gdy Twój Bonus będzie już dostępny, możesz go odebrać poprzez:
• uzupełnienie profilu danymi osobowymi;
• po kliknięciu linku „Odbierz nagrodę” w sekcji Polecenia w naszej Usłudze;
• podanie danych własnego konta bankowego;
4.2 Musisz ubiegać się o premię w ciągu 30 dni. Poinformujemy Cię o Twoim prawie, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail i/lub powiadomień. Jeśli nie odbierzesz bonusu w tym okresie, nie będziesz mógł go już ubiegać. Poinformujemy Cię, kiedy to nastąpi, na stronie „Zaproś” w naszym Serwisie.

5 Ograniczenie odpowiedzialności
5.1 TransferGo zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, w dowolnym momencie Programu Poleceń za uprzednim powiadomieniem lub bez niego z przyczyn od niego niezależnych (w tym między innymi w przypadku przewidywanego, podejrzewanego lub rzeczywiste oszustwo).
5.2 Możemy również zmodyfikować lub zakończyć Program Poleceń po powiadomieniu Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zaprzestaniemy Programu Poleceń:
• z zastrzeżeniem punktu 4.2, honoruj dowolną Premię, do której nabyłeś uprawnienia przed godziną 23:59 czasu brytyjskiego ostatniego dnia Programu poleceń;
• poinformować Cię o prawie do ubiegania się o Premię, która narosła Ci na godzinę 23:59 czasu brytyjskiego ostatniego dnia Programu Poleceń, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail i/lub powiadomień.
5.3 TransferGo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Ciebie w wyniku uczestnictwa w Programie poleceń lub przyjęcia lub wykorzystania Twojej Premii, w tym (ale nie wyłącznie) za jakiekolwiek straty wynikające z następujących przyczyn:
• jakiekolwiek odroczenie lub anulowanie Programu Poleceń lub jakiekolwiek opóźnienie w poinformowaniu Cię o Twoim prawie do ubiegania się o Premię;
• wszelkie zmiany, nieupoważniony dostęp, uszkodzenia, spóźnione dostarczenie lub niedostarczenie jakichkolwiek powiadomień, zatwierdzeń, próśb lub innych dokumentów związanych z Programem Poleceń;
• jakiekolwiek uszkodzenia komputera Twojego lub jakiejkolwiek innej osoby związane z lub wynikające z uczestnictwa w Programie Polecającym lub pobierania jakichkolwiek materiałów w związku z Programem Polecającym;
• jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie jakiegokolwiek dostawcy będącego stroną trzecią.
5.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków programu nie wyłącza odpowiedzialności TransferGo za śmierć, obrażenia ciała, oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd w wyniku zaniedbania lub za jakąkolwiek inną sprawę, w przypadku której prawo nie pozwala nam wyłączyć ani ograniczyć naszej odpowiedzialności.
5.5 Za wszystkie podatki i inne wydatki administracyjne odpowiada osoba polecająca.

6. Twoje dane osobowe
6.1 Więcej informacji o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Kopię Polityki prywatności można uzyskać na żądanie pod adresem: [email protected] lub odwiedzając stronę: https://www.transfergo.com/privacy-policy.

7. Przejście do Programu Partnerskiego
1. Na podstawie Twojego zachowania polecającego możemy uznać za stosowne przenieść Cię do naszego programu partnerskiego. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawimy Ci zmienione korzyści zwrotu gotówki.

8. Ogólne
8.1 Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków programu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na kontynuację pełnej mocy i skuteczności pozostałych postanowień.
8.2 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Programu Poleceń, napisz do nas na adres [email protected], w tytule wpisując „Zaproś znajomego”.
8.3 Warunki Programu Poleceń będą podlegać prawu angielskiemu, a uczestnicy poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
8.4 TransferGo zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Premii według własnego uznania.
8.5 TransferGo zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania Bonusu według własnego uznania.
8.6 TransferGo zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Poleceń w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
8.7 TransferGo zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Programu w dowolnym momencie.

9. Aktualna oferta

W niektórych okresach, oprócz naszego stałego programu, będziemy oferować określone nagrody dla wybranych użytkowników.

Nasza aktualna oferta dla wybranych użytkowników to oferta „Pierwsi trzej przyjaciele” i obowiązuje do 15 lipiec o godzinie 00:00.

W tym okresie Twoi pierwsi trzej znajomi zarobią dla Ciebie 20 GBP, 30 GBP i 50 GBP – łącznie 100 GBP/€! Każdy kolejny znajomy zarobi 22 € lub 20 £, dzięki czemu będziesz mógł dalej zarabiać.

Jak to działa

Jeśli masz 0 poleconych, kwalifikujesz się do pełnego zakresu nagród:
Pierwszy przyjaciel 20 GBP/€
Drugi przyjaciel 30 GBP/€
Trzeci przyjaciel 50 GBP/€

Jeśli masz 1 wcześniejsze polecenie, kwalifikujesz się do następujących nagród:
Drugi przyjaciel 30 GBP/€
Trzeci przyjaciel 50 GBP/€

Jeśli masz 2 wcześniejsze polecenia, kwalifikujesz się do następujących nagród:
Trzeci przyjaciel 50 GBP/€

Jeśli masz 3 wcześniejsze polecenia lub więcej, kwalifikujesz się do nagrody w wysokości 20 GBP/22 EUR za każdego znajomego, którego polecisz później.