OBOWIĄZUJE OD 03 MARCA 2019

Regulamin programu “Poleć znajomego”

 1. Witaj
  1. Na tej stronie zawarto warunki dotyczące Programu zaproś znajomego TransgerGo (“Program rekomendacji“).
  2. Program rekomendacji jest sponsorowany, promowany i administrowany przez TransferGo Ltd („TransferGo”, „my”, „nas“). TransferGo zapewnia usługę, która pozwala na wykonywanie międzynarodowych przelewów pieniężnych i dokonywanie płatności w walucie zagranicznej przy użyciu naszej strony internetowej transfergo.com oraz naszej aplikacji („Usługa“).
  3. Zarekomendowanie nas znajomemu zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oznacza akceptację niniejszych warunków („Warunki programu“). Prosimy, abyś dokładnie zapoznał się z niniejszymi Warunkami programu i upewnił się, że są one zrozumiałe i że wyrażasz na nie zgodę, zanim zarekomendujesz nas znajomemu.
  4. Program rekomendacji nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
 2. Jak wziąć udział w Programie rekomendacji?
  • dana osoba (“Użytkownik otrzymujący rekomendację”) musi zarejestrować się i utworzyć Konto oraz wskazać, że otrzymała od Ciebie rekomendację naszej Usługi na jeden z poniższych sposobów:
   • podać kod zaproszenia; lub
   • skorzystać z linku z zaproszeniem; lub
   • skorzystać z linku zawartego w e-mailu wprowadzającym wysłanym za pośrednictwem naszej Usługi;
  • Użytkownik otrzymujący rekomendację musi wykonać przelew o minimalnej wartości 100 £ (lub ekwiwalent w innej walucie) w ciągu 6 miesięcy od daty utworzenia Konta (w formie pojedynczego przelewu kwoty wynoszącej 100 £ lub większej ilości przelewów o łącznej wartości 100 £) (“Przelew(y) kwalifikujący(e)“). Przelewy w tej samej walucie—EUR na EUR, na przykład—nie są uznawane za Przelewy kwalifikujące.
  • Użytkownik otrzymujący rekomendację musi przelać co najmniej 100 £ (lub ekwiwalent w innej walucie) niezależnie od tego, kiedy otrzymał zaproszenie. Jeśli otrzymał rekomendację przed aktualizacją niniejszych Warunków, obowiązuje go teraz nowa kwota przelewu wynosząca 100 £.
  1. Przekażemy Ci dostęp do kodu zaproszenia oraz do linku z zaproszeniem, gdy założysz Konto i przejdziesz na stronę „Zaproś” naszej Usługi. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od nas, wyślemy również kod zaproszenia na adres e-mail podany przez Ciebie podczas zakładania konta. Zapisany adres e-mail można sprawdzić na Koncie.
  2. Zapewnimy również dodatkowe funkcje na stronie „Zaproś” naszej Usługi, abyś mógł poprosić nas o wysyłanie e-maila wprowadzającego w Twoim imieniu.
  3. By wziąć udział w Programie rekomendacji musisz zarekomendować naszą Usługę osobie i wykonać jedną z poniższych czynności:
   • przekazać jej kod zaproszenia; lub
   • wysłać jej link z zaproszeniem; lub
   • zgłosić nam prośbę o wysłanie tej osobie e-maila wprowadzającego za pośrednictwem naszej Usługi, korzystając z odpowiedniej funkcji na stronie „Zaproś” i podając jej adres e-mail.
    • Prosząc nas o wysłanie jej wiadomości e-mail (i/lub wykorzystanie innych metod komunikacji) potwierdzasz zgodę odbiorcy na zachowanie przez nas jego danych kontaktowych i wykorzystywanie ich dla celów Programu rekomendacji.
  4. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że uzyskałeś zgodę Użytkownika otrzymującego rekomendację na wysłanie mu kodu zaproszenia lub linku do naszej Usługi lub abyśmy mogli wysłać mu e-mail wprowadzający w Twoim imieniu.
  5. Gdy Użytkownik otrzymujący rekomendację wykona Przelew(y) kwalifikujący(e), będziesz upoważniony do otrzymania nagrody pieniężnej w wysokości określonej w klauzuli 3 (“Bonus“). Przelew kwalifikujący zostaje uznany za wykonany, gdy:
   • Użytkownik otrzymujący rekomendację wykonał przelew, zapłacił nam odpowiednią kwotę, która ma zostać przelana, łącznie z naszymi opłatami; i
   • na koncie bankowym odbiorcy zaksięgowano kwotę wysłaną przelewem przez Użytkownika otrzymującego rekomendację przy użyciu naszej Usługi (podlegającą wszelkim dodatkowym opłatom i kosztom wymienionym w Warunkach >https://www.transfergo.com/pl/terms-and-conditions) i nie została odrzucona ani zwrócona na nasze konto.
  6. Zgodnie z ustępami 5, 2.8, 2.9 i 2.10 poinformujemy Cię o Twoim prawie do otrzymania Bonusu, aktualizując stronę „Zaproś” naszej Usługi w ciągu 5 dni roboczych od wykonania przez Użytkownika otrzymującego rekomendację Przelewu kwalifikującego.
  7. Jeśli Użytkownik otrzymujący rekomendację skorzysta z linku z zaproszeniem zamiast z kodu zaproszenia podczas tworzenia Konta lub użyje e-maila wprowadzającego, musi zaakceptować cookies w swojej przeglądarce, abyśmy mogli zidentyfikować go jako osobę, która otrzymała od Ciebie rekomendację naszej Usługi i abyś był upoważniony do otrzymania Bonusu.
  8. Zanim będziesz mógł otrzymać Bonus, być może będziemy musieli uzyskać dodatkową dokumentację lub informacje od Ciebie oraz Użytkownika otrzymującego rekomendację (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy). Możemy:
   • poprosić Użytkownika otrzymującego rekomendację o takie informacje lub dokumenty, które w uzasadniony sposób mogą nam być potrzebne do potwierdzenia tożsamości Użytkownika otrzymującego rekomendację (jeśli dotyczy);
   • podjąć niezbędne kroki w celu zweryfikowania informacji lub dokumentów zapewnionych przez Ciebie lub Użytkownika otrzymującego rekomendację w celu przeprowadzenia elektronicznej identyfikacji, jak np. dostęp do rządowych lub prywatnych baz danych oraz agencji informacyjnych.
  9. TransferGo zastrzega sobie prawo do niewypłacenia bonusów w przypadku, gdy:
   • nie możemy zweryfikować tożsamości Twojej lub Osoby otrzymującej rekomendację lub jakichkolwiek dodatkowych informacji lub dokumentów zgodnie z klauzulą 9;
   • mamy uzasadnione podejrzenie, że Konto zostało utworzone nieuczciwie przez Użytkownika otrzymującego rekomendację lub Użytkownik otrzymujący rekomendacje naruszył postanowienia naszych Warunków użytkowania (https://www.transfergo.com/pl/terms-and-conditions);
   • wykonałeś przelewy przy użyciu kart prepaid lub na konta firmy zapewniającej usługi związane z kartami prepaid (Revolut, Monese, ApplePay, Google Pay, N26 lub inne)
   • w prypadku, gdy Użytkownik otrzymujący rekomendację robi przelew Ci bądż sobie
   • wysyłający i odbiorca transakcji, podczas której wykorzystano kod z kuponu lub link programu Poleć znajomemu, jest tą samą osobą, niezależnie od tego, czy a) imię i nazwisko na koncie bankowym, karcie debetowej, karcie kredytowej, karcie prepaid lub dowodzie tożsamości jest inne, czy b) adres fakturowania jest inny
   • imię i nazwisko na karcie lub koncie bankowym nie należy do Ciebie lub różni się od imienia i nazwiska na koncie TransferGo. Jeśli imiona i nazwiska różnią się, zastrzegamy sobie prawo do niewypłacenia nagrody
   • naruszyłeś jakiekolwiek założenie niniejszych Warunków programu lub Warunków użytkowania;
   • zakończyliśmy Program rekomendacji, a Przelew(y) kwalifikujący(e) zostały wykonane po dacie zakończenia Programu rekomendacji;
   • obowiązujące prawa zakazują nam wypłacenia Bonusu; or
   • data ważności Twojego Bonusu upłynęła zgodnie z ustępem 4.2.
   • Ty lub Użytkownik otrzymujący rekomendację posiadacie wiele kont TransferGo;
   • wypłata Bonusu była zgłaszana na to samo konto przez wielu użytkowników
   • podejrzewamy, że znajomy otrzymujący rekomendację nie ma szczerego zamiaru korzystać z naszej usługi i skorzystał z niej tylko raz, by uzyskać Bonus
   • wnioskujesz o wypłatę Bonusu na konto, które nie jest Twoim osobistym kontem bankowym
   • wnioskujesz o wypłacenie Bonusu na konto na konto w kraju, którego nie obsługujemy
   • w innych przypadkach naruszenia Warunków użytkowania programu Zaproś znajomego.
   • znajomy otrzymujący od Ciebie rekomendację nie wprowadził unikalnego kodu podczas tworzenia konta TransferGo lub dokonywania rezerwacji. Nagroda przypisywana jest do pierwszej osoby rekomendującej wykorzystanego kodu osoby rekomendującej. TransferGo nie może przypisać Bonusu innej osobie.
  10. Nie zezwala się na korzystanie z płatności za kliknięcie lub innych usług automatycznie generujących leady w celu wzięcia udziału w Programie rekomendacji. Możesz nie być uprawniony do otrzymania Bonusu, jeśli w uzasadniony sposób będziemy podejrzewać, że skorzystałeś z takich usług, by zaprosić Użytkowników otrzymujących rekomendację i możemy również podjąć inne działania, które uznamy za właściwe, w tym niezwłoczne tymczasowe lub permanentne wycofanie Twojego prawa do korzystania z Usługi lub zamknięcie Twojego konta.
  11. Jeśli poleceni przez Ciebie użytkownicy wielokrotnie naruszą nasze zasady, nie otrzymasz swojego bonusu i zablokujemy Ci możliwość korzystania z programu poleceń.
  12. Jeśli podejrzewamy, że zaproszone przez Ciebie osoby to oszuści, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego profilu TransferGo.
  13. Decyzja TransferGo we wszystkich kwestiach jest ostateczna i wiążąca, dlatego nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.
 3. Kwota Bonusu
  1. Twój Program zaproś znajomego, bonus i waluta zależne są od Twojej lokacji.
  2. Program zaproś znajomego Twojego znajomego, bonus i waluta zależne są od jego lokacji.
  3. Możesz wnioskować o Bonus w dowolnej legalnej walucie wykorzystywanej w obsługiwanych przez nas krajach (jak określono w naszych Warunkach użytkowania). Przeliczymy odpowiednią kwotę Bonusu na wybraną walutę po kursie podanym w Usłudze w dniu i w czasie wypłaty Bonusu. Te stawki mogą zmieniać się od czasu do czasu zgodnie z fluktuacjami na międzynarodowych rynkach wymiany walut.
  4. Kwota Bonusu wynosi co najmniej 5 GBP (lub ekwiwalent), a zwykle dwa lub trzy razy więcej dla osób rekomendujących. Osoby zaproszone mogą otrzymać nagrodę w postaci zniżek, bonusów pieniężnych lub różniących się kwot. Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody i jej kwoty w dowolnym czasie.
 4. Wnioskowanie o wypłatę Bonusu
  1. Gdy Twój bonus jest dostępny, możesz wnioskować o jego wypłatę:
   • uzupełniając swój profil o dane osobowe;
   • korzystając z linku „Zgłoś się po nagrodę” na stronie „Zaproś” naszej Usługi;
   • podając dane swojego konta bankowego;
  2. Musisz złożyć wniosek o wypłatę Bonusu w ciągu 30 dni. Poinformujemy Cię o przysługującym prawie, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail i/lub innych powiadomień od nas. Jeśli nie złożyć wniosku o wypłatę Bonusu w tym czasie, Twoje prawo do jego otrzymania wygaśnie. Poinformujemy Cię o wygaśnięciu tego prawa, aktualizując stronę „Zaproś” naszej Usługi.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. TransferGo zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub przerwania, tymczasowo lub permanentnie, Programu rekomendacji w dowolnym momencie i od czasu do czasu, za uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia, z powodów poza swoją kontrolą (w szczególności w przypadku przewidywanego, podejrzewanego lub istniejącego oszustwa).
  2. Możemy również zmodyfikować lub przerwać Program rekomendacji za uprzednim powiadomieniem. Jeśli przerwiemy Program rekomendacji:
   • zgodnie z ustępem 4.2 będziemy honorować wszelkie Bonusy, do których zostałeś upoważniony przed 23:59 czasu brytyjskiego ostatniego dnia Programu rekomendacji;
   • poinformujemy Cię o wszelkich prawach do zgłoszenia wypłaty Bonusu, które nabyłeś przed 23:59 czasu brytyjskiego ostatniego dnia Programu rekomendacji, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail i/lub powiadomień od nas.
  3. TransferGo nie bierze odpowiedzialności za straty i szkody poniesione w wyniku uczestnictwa w Programie rekomendacji lub akceptacji lub wykorzystania Bonusu, w szczególności w przypadku strat wynikających z:
   • jakiegokolwiek odroczenia lub anulowania Programu rekomendacji lub zwłoki w poinformowaniu Cię o przysługującym Bonusie;
   • zmian, nieautoryzowanego dostępu, szkody, opóźnionego dostarczenia lub braku dostarczenia powiadomień, akceptacji, próśb lub innych dokumentów dotyczących Programu rekomendacji;
   • wszelkich uszkodzeń komputera Twojego lub innej osoby związanych z uczestnictwem w Programie rekomendacji lub wynikających z niego lub pobrania materiałów związanych z Programem rekomendacji;
   • jakiegokolwiek działania lub niezapłacenia należności przez dostawcę będącego stroną trzecią.
  4. Żaden ustęp niniejszych Warunków programu nie może wykluczać odpowiedzialności TransferGo za śmierć, uraz, oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd w wyniku zaniedbania oraz w innych przypadkach, dla których prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności.
  5. Za wszystkie podatki i inne koszty administracyjne odpowiada osoba rekomendująca.
 6. Dane osobowe
  1. By uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Kopię Polityki prywatności można uzyskać, wysyłając prośbę na adres: [email protected], lub odwiedzając: https://www.transfergo.com/pl/privacy-policy.
 7. Przejście do Programu afiliacyjnego
  1. U oparciu o udzielane przez Ciebie rekomendacje możemy uznać za właściwe przeniesienie Cię do naszego Programu afiliacyjnego. W takich przypadkach otrzymasz odpowiednie powiadomienie, a zmienione korzyści pieniężne zostaną Ci przedstawione.
 8. Ogólne
  1. Jeśli którekolwiek z założeń niniejszych Warunków programu zostanie uznane za nielegalne lub niewykonalne, nie wpłynie to na pozostałe założenia, które nadal pozostaną w pełnej mocy.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Programu rekomendacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected], wpisując ‘Program zaproś znajomego’ w tytule.
  3. Program rekomendacji podlega prawu angielskiemu, a uczestnicy uznają właściwość jurysdykcji angielskich sądów.
  4. TransferGo zastrzega sobie prawo do odmówienia wypłaty bonusu według własnego uznania.
  5. TransferGo zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania bonusu wyłącznie według własnego uznania.
  6. TransferGo zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu referencji w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
  7. TransferGo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnej chwili.